Ban lãnh đạo
 • Phan Thanh Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
  • Điện thoại:
   0906759486
  • Email:
   taiphan02@gmail.com
 • Trần Thị Kim Bảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0979532082
  • Email:
   lilacphieuluu@gmail.com
 • Trà Tấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984541669
  • Email:
   tratankhanh669@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều